Обединяваме русенци

в една обща цел – създаване на
активно гражданско общество

ПРОЕКТ 7000

е платформа за реализиране на граждански инициативи за по-добър живот в Русе

МИСИЯ

Заедно да превърнем Русе в по-добро място за живот, работа и отглеждане на деца.

ВИЗИЯ

Гражданите на Русе имат възможност да влияят на местните политики и да бъдат коректив.

ЦЕЛ

Русе – пример за успешен модел на сътрудничество между всички заинтересовани страни.

РУСЕ

Град на свободния дух

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние вярваме, че средата, в която живеем се определя от общите ни действия и бездействия. Вярваме, че за да живеем добре, не можем да се изолираме от всичко, което „не е наша работа” и да се затворим в свой собствен балон.

ИНИЦИАТИВИ

Искаме да опитаме да поставим началото на един оздравителен процес: да преодолеем разделенията и заедно да изградим общност, с която да защитаваме интересите на Русе и региона ни и да участваме активно при вземането на решения, които ни засягат.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Да поставим началото на ПРОЕКТ 7000

Да поставим началото на ПРОЕКТ 7000

Ние вярваме, че средата, в която живеем се определя от общите ни действия и бездействия. Вярваме че, за да живеем добре, не можем да се изолираме от всичко, което „не е наша работа” и да се затворим в свой собствен балон. Средата винаги влияе пряко и косвено на...

повече информация
Да поставим началото на ПРОЕКТ 7000

Да поставим началото на ПРОЕКТ 7000

Ние вярваме, че средата, в която живеем се определя от общите ни действия и бездействия. Вярваме че, за да живеем добре, не можем да се изолираме от всичко, което „не е наша работа” и да се затворим в свой собствен балон. Средата винаги влияе пряко и косвено на...

повече информация
Прожекции с дискусии

Прожекции с дискусии

Прожекция на филма “Да живее България” на Адела Пеева Цел на нашето сдружение е да популяризираме неформалното гражданско образование (ГО). За тази цел организираме прожекции и провеждаме дискусии в допълнение на темите зададени в учебната програма. Снимките са от...

повече информация